TR EN
MENÜ  

Kalite Politikamız

  • Ünimetal, müşteri isteklerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla “Sürekli Müşteri Memnuniyeti” sağlama anlayışına sahiptir.
  • İstenilen kaliteye en düşük maliyet ile ulaşmak ve zaman, kaynak israfını önlemek için “Sürekli Proses İyileştirme” anlayışı içindedir.
  • Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde çevre bilincine uygun hareket edilmesini sağlamak için “Doğal Çevrenin Korunması” anlayışına sahiptir.
  • Organizasyonun her safhasındaki çalışanlara Kalite bilincini aşılamak ve kalite hedeflerini giderek artırmak, çalışanların düzenli eğitimlerini sağlayıp, ihtiyaç duydukları konularda gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla “Sürekli Eğitim” anlayışı içerisindedir.
  • Tüm Ünimetal kadrosunun bilinçli desteği, en son teknolojinin takibi ve mevcut üretim tekniklerinin geliştirilmesi ile “Firma İmajının Sürekli Muhafazası” amaç edinilmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için üst yönetim tüm bölüm ve çalışanlara gerekli olanak, araç ve teknolojiyi sağlamakla yükümlüdür.